Roberts Kupcis

Latviešu izcelsmes Gruzijas zinātniekam Robertam Kupcim 2011. gada 27. februārī bija jubileja – dzimšanas 130. gadadiena. Gruzijas Latviešu biedrībā šis cilvēks ir cieņas un mīlestības objekts. Roberts Kupcis, strādādams par ķīmiski-mikroskopiskās laboratorijas vadītāju pilsētā Tbilisi no 1908. līdz 1954. gadam, ir atstājis tādu mantojumu, kas pats par sevi ir piemineklis viņam. Mums ir izdevies pēdējos gados atgādināt Gruzijas sabiedrībai par mūsu tautieša nopelniem, un jāsaka, ka zinātnieku vidē viņa autoritāti atzīst visi. 2007. gada novembrī mēs organizējām starptautisku konferenci, veltītu Roberta Kupča zinātniskajam mantojumam, un no Gruzijas zinātnieku referātiem varēja spriest, ka arī šodien šim cilvēkam ir ievērojama vieta gan ķīmijas zinātnē, gan farmācijā, gan medicīniskajā ekspertīzē.
Roberts Kupcis vizuālās ūdens novērtēšanas metodes aizstāja ar precīzām ķīmiskām analīzēm, radot ap 1000 minerālo ūdeņu uzskaites kopumu. Par cik viņš neuzticējās ūdenim, kurš priekš analīzēm ir atvests pudelēs no dažādiem avotiem, viņš pats personīgi ir apbraukājis praktiski visu Gruziju. Bez tā, ka R. Kupcis bija skrupulozs savos pētījumos, viņš ir bijis talantīgs stāstītājs; viņa mantojumā ir darbi, kuri sastāv tikai no ķīmisko analīžu tabulām, bet ir arī darbi, kurus arī šodien var lasīt ar milzīgu interesi, jo tajos ar lielu mīlestību ir aprakstīts tas, ko redzēja mūsu tautietis skaistajā Gruzijā.
Latvijā Roberts Kupcis nav zināms kā zinātnieks. Roberts Kupcis ir farmaceita Jāņa Kupča jaunākais brālis, un viņu dzīves ceļi ir ļoti līdzīgi gan izglītības, gan darba ziņā. Abi ir beiguši Tērbatas Universitāti un abi ir daudzus gadus strādājuši Gruzijā, abi ir pētījuši Gruzijas minerālos ūdeņus. Jānis Kupcis ieradās Gruzijā 1901. gadā, Roberts – 1908. gadā. Jānis nostrādāja Gruzijā līdz 1921. gadam un atgriezās Latvijā, miris 1936. gadā Rīgā. Par viņa nopelniem ir rakstīts gan Latvijas Enciklopēdijā, gan Medicīnas Enciklopēdijā.
Robertu Kupci Latvijā praktiski nepazīst, viņš līdz sava mūža beigām dzīvoja un strādāja Gruzijā, miris 1954. gadā un ir apglabāts Tbilisi, kapsētā, kuru sauc Kukija.
Pēc tam, kad Gruzijas Latviešu biedrībā ieradās Roberta Kupča mazdēls Igors Parastājevs, un mēs sākām iepazīties ar to, kas ir saglabājies ģimenē, mēs – Gruzijā dzīvojošie latvieši, uzskatījām par savu pienākumu atdzīvināt sabiedrības atmiņu. Mēs lepojamies ar Robertu Kupci, un mums gribas, lai visa Latvija pazīst un lepojas ar šo cilvēku. Roberts Kupcis vairāk nekā 40 gadus bija sava darba fanātiķis, viņš rādīja, kā jāstrādā, ko nozīmē skrupuloza un precīza minerālo un dzeramo ūdeņu novērtēšana, ka medicīniskā ekspertīze – tā ir milzīga atbildība. Strādādams Gruzijā, Roberts Kupcis nesa Latvijas vārdu, veidoja pozitīvu latvieša un Latvijas tēlu.
Gruzijas sabiedrība mūsu tautieti ir augstu novērtējusi, 1944. gadā viņam tika piešķirts ķīmijas zinātņu kandidāta grāds bez tradicionālās aizstāvēšanās procedūras, viņa vārds ir Medicīniskajā enciklopēdijā un medicīnas mācību grāmatā. Roberts Kupcis ir apbalvots ar 5 ordeņiem. 2009. gadā viņa dzimšanas dienā uz mājas, kurā bija laboratorija un arī dienesta dzīvoklis, mēs piestiprinājām Roberta Kupča memoriālo plāksni.
Šogad Roberta Kupča dzimšanas dienā Latviešu biedrība aicināja Gruzijā esošos latviešus apmeklēt viņa kapa vietu Kukijā un viņa piemiņas plāksni Tbilisi, Šerozijas ielā 10. Lai puķes šajās vietās pierāda mūsu cieņu. Tikšanās 27.02.2011 plkst.15.00 Tbilisi, Tabukašvili ielā 17.
Informāciju sagatavojusi
Gruzijas Latviešu biedrības valdes locekle prof. Regīna Jakobidze

No comments:

Post a Comment