"Ave Sol" sapulču plānsGruzijas Latviešu biedrības sapulču plāns
Datums
Temats
Programma
≈ laiks
Piezīmes
17. marts
Pirmā tikšanās jaunajā vēstniecības mājā.
·        Biedru iepazīšanās ar vēstnieci.
·        Filma ar fotogrāfijām par latviešu biedrības vēsturi.
·        Pieredzes un ideju apmaiņa pie tējas galda.
16.00-18.00
·        Biedru naudas iekasēšana.
·        Budžeta noteikšana.
·        Dežurantu saraksta sastādīšana.
7. aprilis
Lieldienas.
·        Olu krāsošana.
·        Informatīvs materiāls par sencu lieldienu svinību paražām un ticējumiem.
·        Svinību galds.
16.00

4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.
·        God.prof. Shiladzes apbalvošana.
·     
16.00

2. jūnijs
1 jūnija starptautiskā bērnu diena.
·        Bērnu priekšnesumi.
·        Tējas galds.
16.00

23. jūnijs
Līgo un Jāņi.
·        Līgojam!!
16.00

21. jūlijs
Kārlis Ulmanis.
·        Biogrāfijas filma par Kārli Ulmani.
·        Video sižets pat latviešu dzīvi "Ulmaņlaikos"
16.00

11. augusts
 Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena.
·        Informatīvs materiāls par tēmu.
·        Spēle "Ko tu zini par Latviju?"
·        Tējas galds.
16.00

8.  septembris
Starptautiskā lasītprasmes diena.
·        Biedri lasīs sev tīkamākos daiļliteratūras citātus dzimtajā valodā.
·        Tējas galds.
16.00

6. oktobris
( 5 okt. ) Pasaules skolotāju diena.
·        Mūsu biedrības skolotājas un lektores dalās ar savu darba pieredzi un kurioziem.
·        Tējas galds.
16.00

18. novembris
 Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
·        Skatamies dokumentālo filmu.
·        Dziedam himnu.
·        Svinību galds.
16.00

25. decembris
Ziemassvētki.
·        Lūgšana.
·        Bērnu priekšnesumi.
·        Ziemassvētku vecītis ar dāvanām.
·        Svinību galds.
16.00


No comments:

Post a Comment